ANBI

Geefwet: Een hart onder de riem van uw theater!
Stichting Cultuurpodium Coevorden heeft de status van ANBI. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In Nederland is het mogelijk om een ANBI instelling een gift cadeau te doen met daarbij voor uzelf bijzondere belastingtechnische voordelen.Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Mocht u hierin geinteresseerd zijn, dan maken we graag een afspraak met u.

Meer informatie over culturele ANBI:
Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 vereisen de regels dat bepaalde gegevens over het theater gepubliceerd worden. Middels onderstaande link kan de ANBI publicatie worden ingezien.

ANBI publicatie Theater Hofpoort
Jaarrekening 2018

Inschrijving Kamer van Koophandel
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Noord-Nederland te Emmen onder het nummer 51446413. / RSIN nummer 850020396

PARTNERS VAN THEATER HOFPOORT

Zonder onze partners en sponsoren kan Theater Hofpoort niet bestaan!